Mød os på Facebook


Har du lyst til at være medlem af Læsø Kunstforening?

Det er tid til at betale kontingent for år 2019 , skal være betalt senest 1. august inden generalforsamlingen, datoen for den bliver annonceret senere i Læsø Posten

Du kan naturligvis vælge at bakke op om foreningens arbejde ved at betale et årligt kontingent. Men du er også meget velkommen til at være aktiv med inspiration og en hjælpende hånd i ny og næ - alt efter tid, lyst og evne. Under alle omstændigheder er du velkommen!
 
Ved indmeldelse vil vi meget gerne have dit navn, adresse, og mailadresse, så vi kan sende fremtidige informationer på mail. Oplysningerne kan sendes til kasserer Margit Pedersen, mailadresse  margit.pedersen@pc.dk
 
Enkelmedlemskab 1 år (2019 kr.100,-.
Familie (2 personer) 1 år (2019) kr. 150,-.

Kontingent indbetales til Dronninglund Sparekasse reg.nr. 9044 Kto. 0000841528 og kan samtidig tilmeldes betalingsservice.

Tak for din støtte!